Obowiązki pracodawcy we Wrocławiu – zapewnienie szkoleń BHP

Przedsiębiorca zatrudniający pracownik jest zobowiązany do zapewnienia każdemu pracownikowi jeszcze przed jego przystąpieniem do pracy szkoleń BHP. Nie zezwala się na podjęcie przez pracownika pracy, który nie został przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenie powinno dotyczyć określonego stanowiska objętego przez pracownika

Obowiązki pracodawcy wobec organizowania szkoleń BHP we Wrocławiu

  • Pracodawca musi zapewnić pracownikowi szkolenia bhp wstępne oraz okresowe w celu zaznajomienia go z zasadami dotyczącymi BHP w miejscu pracy
  • Pracodawca musi wydawać instrukcje oraz wskazówki dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące konkretnych stanowisk
  • Pracodawca powinien podczas szkoleń bhp we Wrocławiu poinformować pracownika o ryzyku związanych z wykonywanym zawodem oraz ewentualnych zagrożeniach mogących wystąpić podczas wykonywania czynności związanych z pracą
  • Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi by szkolenia BHP we Wrocławiu były prowadzone przez profesjonalnych szkoleniowców posiadających uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie szkoleń bhp
  • Pracodawca powinien okresowo powtarzać szkolenia bhp aby utrwalać wiedzę pracowników oraz przekazywać nowe informacje dotyczące BHP
  • Pracodawca zobowiązany jest aby szkolenia BHP we Wrocławiu były udokumentowane oraz odbywały się w godzinach pracowników

Szkolenia BHP we wrocławskich firmach nie stanowią dla pracodawców żadnego problemu posiadają oni własnych specjalistów z zakresu BHP lub korzystają z usług profesjonalnych firm zajmujących się szkoleniem BHP pracowników na terenie Wrocławia. Warto dobrze dobierać specjalistów aby wiedza przekazywana była w jak najbardziej korzystny dla pracownika sposób

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *